Ką reiškia vardas Jogirda, Jogirda, Jogirdė ? Vardo Jogirda, Jogirda, Jogirdė reikšmė, kilmė, vardadieniai:

(3a), (1), (1) liet., trump. Jogė, Girdė, iš vyr. v. Jogirdas

Panašūs vardai:

  1. Jogirda
  2. Jogmina, Jogmina, Jogminė
  3. Joginta, Joginta, Jogintė
  4. Jogina, Jogina, Joginė
  5. Jogauda, Jogauda, Jogaudė