Ką reiškia vardas Jundutė ? Vardo Jundutė reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Jundutė – (2) liet., trump. Jundė, iš vyr. v. Jundutis.

Vardadienis: rugsėjo 8 d.

Šio vardo savininkai, judėdami pirmyn, niekada nesižvalgo į šalis, neieško lengvų kelių, jie drąsiai sutinka gyvenimo negeroves ir praradimus. Jie tvirti ir užsispyrę, aukoja savo jausmus ir laisvę dėl ateities pergalės.Kokį darbą bedirbtų, į jį įdeda visas jėgas. Jiems niekas neatrodo lengva ar nereikalinga dėmesio. Šie vardo savininkai garbina pasisekimą, valdžią, pagarbą, tradicijas. Netgi nereikšmingos užduotys jų akimis įgyja pirmaeilės svarbos.

Panašūs vardai:

  1. Jundutis
  2. Jogvilė
  3. Jogilė
  4. Jogėlas
  5. Jogvilas