Šiandien vardadienius švenčia:

„derlingas,-a“

Prima - lot., iš lot. Prima – „pirmoji“.

Vardadienis: Birželio mėn. 9 d. – Primos vardo diena.

Šie vardo turėtojai visada susimąstę ir atrodo, kad nuolat galvoja apie įvairiausias problemas. Tai atitinka tikrovę. Jie ramūs, tingūs ir kuklūs darbuotojai. Būdami savo darbo vergais, nuolat pabrėžia savo teisumą ir stengiasi vis pamokyti artimuosius bei bendradarbius.

Primas - lot., iš lot. Primus – „pirmasis“.

Vardadienis: Birželio mėn. 9 d. – Primo vardo diena.

Šie vardo turėtojai visada susimąstę ir atrodo, kad nuolat galvoja apie įvairiausias problemas. Tai atitinka tikrovę. Jie ramūs, tingūs ir kuklūs darbuotojai. Būdami savo darbo vergais, nuolat pabrėžia savo teisumą ir stengiasi vis pamokyti artimuosius bei bendradarbius.

Gintys – (4) liet. ir prūs., trumpinys iš Gintaras, Gintautas, Gintvilas ir kt.

Vardadienis: Birželio 9 d.

Jūs turite labai daug žinių iš srities, kurią pasirenka – tik aukščiausios kategorijos specialistai. Galite daug atidžiau išklausyti ir padėti žmonėms, analizuoti reiškinius ir padaryti teisingas išvadas. Jūs talentingi ir daugiausiai pasireiškiate moksle ir mene, taip pat daug galite pasiekti religinėje veikloje. Bet komercijoje – jūs bejėgei, jeigu neklausote išmanančiųjų patarimų.

Gintas – (1) liet. ir prūs., var. Gintis liet., — trumpinys iš avd. su Gin-: Gintautas, Gintaras, Gintvilas ir kt.

Vardadienis: Birželio 9 d., liepos 5 d.

Gintas – išmintingumas. Jie trokšta žinių; geri analitikai – nuolat testuoja bei kažką įrodinėja; pateikia naujų žinių iš nežinomo pasaulio gelmių. Tai nuolat besiknaisiojantys po visokias paslaptis ir neištirtas sritis.
Gintai labai pastabūs, optimistai. Nepasitiki kitų pateiktais duomenimis, o renka faktus patys. Jie vienišiai; laisvą laiką išnaudoja skaitymui, svetimų kalbų mokymuisi, plečia akiratį siaurų specialybių. Gintai turi mažai draugų, nes trokšta bendrauti tik su pasaulinio masto garsenybėmis. Traukia metafizika, dvasios paslaptys. Nemėgsta rankų darbo. Ieškodami laimės, trokšta pagalbos iš draugų.
Gintai gali būti mokslininkai, mokytojai, rašytojai ir kt. Jie turi dalytis patirtimi su pasauliu. Lyderiavimas ir partnerystė – ne jiems, tačiau to jie labai trokšta (nerealūs planai). Jie paslaptingi aplinkiniams, o tie neteisingai supranta Gintus.
Gintai siaurų profesijų specialistai, tačiau tai tikri profesionalai. Jie kantrūs, pasitikintys, turi išskirtinių savybių. Reikėtų saugotis neigiamų vibracijų: nekantrumo, melancholijos, potraukio alkoholiui. Tingumo.

Felicijus – (1) lot., trump. Felius, Felis, lot. vardo Felix variantas, žr. Feliksas.

Vardadienis: Birželio 9 d.

Šio vardo savininkai labai aktyvūs sekse , nereikalinga partnerių iniciatyva. Kaip ir kitur jie veržlūs ir drąsūs. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Jūs – grobuonys , turintys labai gerai išlavėjusią uoslę. Jeigu kokiu nors žmogumi susidomi, tai šiam nebedaug lieka šansų nuo jo pasislėpti, kadangi jums labai sunku nepaklusti. Niekas ir niekada neturi kėsintis į Jūsų laisvę ar kaip kitaip juos varžyti.

Felicijonas – (2) lot., trump. Felicijus, Felius, Felis, tarm. Pelicijonas ryt. ir piet. aukšt., iš lot. Felicianus, kuris yra priesagos -anus vedinys iš Felix, žr. Feliksas.

Vardadienis: Birželio 9 d.

Šio vardo savininkai labai aktyvūs sekse , nereikalinga partnerių iniciatyva. Kaip ir kitur jie veržlūs ir drąsūs. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Jūs – grobuonys , turintys labai gerai išlavėjusią uoslę. Jeigu kokiu nors žmogumi susidomi, tai šiam nebedaug lieka šansų nuo jo pasislėpti, kadangi jums labai sunku nepaklusti. Niekas ir niekada neturi kėsintis į Jūsų laisvę ar kaip kitaip juos varžyti.

Darutė – (2) liet. ir prūs., trump. Darė, iš vyr. v. Darutis.

Vardadienis: Birželio 9 d.

Jus ne taip paprasta pažeisti; labai pasitikite savimi. Šio vardo savininkas yra labai draugiškas, geranoriškas ir rūpestingas. Jis atsargus, kartais netgi įtarus, mėgsta dovanoti ir gauti dovanas, sugeba būti labai svetingas. Esant reikalui, gali būti labai drąsus ir labai užsispyręs.

Darutis – (2) liet. ir prūs., trump. Daras, Darys, Darius, priesagos -utis vedinys, iš sen. trump. Daras, plg. Darotas

Vardadienis: Birželio 9 d.

Jus ne taip paprasta pažeisti; labai pasitikite savimi. Šio vardo savininkas yra labai draugiškas, geranoriškas ir rūpestingas. Jis atsargus, kartais netgi įtarus, mėgsta dovanoti ir gauti dovanas, sugeba būti labai svetingas. Esant reikalui, gali būti labai drąsus ir labai užsispyręs.