Ką reiškia vardas Ifigenija ? Vardo Ifigenija reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Ifigenija – (1) graik., trump. Ifigenė, Genė, baž. lot. Iphigenia iš graik. Iphigeneia — „karališkos giminės“ : graik. ifi- „jėga, valdžia“ + genos „giminė“.

Vardadienis: Rugsėjo 6 d.

Turite stipriai išreikštą kūno energetiką. Šie vardo savininkai rūpinasi materialine ateitimi, apie tai, kas būtina pasiturinčiam gyvenimui, ir tai jiems sekasi gana gerai, nes jie tikri finansų genijai; žino, kur taupyti ir kaip paskirstyti pinigus.

Panašūs vardai:

  1. Iduna
  2. Ipolitas
  3. Irena
  4. Izidora
  5. Irenėjas