Ką reiškia vardas Jogina, Jogina, Joginė ? Vardo Jogina, Jogina, Joginė reikšmė, kilmė, vardadieniai:

(1) liet., trump. Jogė, Gina, iš vyr. v. Joginas

Panašūs vardai:

  1. Jogmina, Jogmina, Jogminė
  2. Jogirda, Jogirda, Jogirdė
  3. Joginta, Joginta, Jogintė
  4. Jogunda, Jogunda, Jogundė
  5. Jogauda, Jogauda, Jogaudė